Pesticiden

Kies voor tuinieren zonder pesticiden!

Ongewenste dieren of planten in jouw tuin bestrijden? Dat doe je beter niet met pesticiden. Gebruik hiervoor een andere bestrijdingsmethode, zonder chemische producten. Vermijd ook het gebruik van pesticiden op je terras of oprit. Vele steden, gemeenten en provincies gebruiken nu al geen pesticiden. Volg hun voorbeeld en help mee aan een beter milieu én een gezonder leefmilieu voor de mens!

Zonder pesticiden vanaf 1 januari 2015

Vanaf 1 januari 2015 gebruiken de openbare diensten geen vervuilende pesticiden meer voor het beheer van alle parken, bermen, straten, enz. Ze schakelen dan volledig over op milieuvriendelijke bestrijdingsmethodes zoals borstelen of vegen. Het nieuwe decreet ‘Duurzaam pesticidengebruik’ bepaalt namelijk dat pesticidengebruik moet vermeden worden, om de volksgezondheid en het leefmilieu beter te beschermen.

Ook scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven en zorginstellingen moeten vanaf 1 januari 2015 hun tuinen, speelplaatsen en parkeerterreinen zonder pesticiden onderhouden. Op deze locaties vertoeven bijna dagelijks kinderen, zwangere vrouwen en ouderen. Zij kunnen beter niet in contact komen met pesticiden.

Plantjes tussen tegels? Geen ramp! Zelfs met wat onkruid tussen de tegels, kan een straat proper zijn. Onkruid is een natuurlijke begroeiing en is dus nog altijd te verkiezen boven het gebruiken van pesticiden. Ook het onderhoud van het voetpad voor jouw huis, moet vanaf 1 januari 2015 zonder pesticiden gebeuren. Houd je toch liever jouw trottoir volledig kruidvrij, borstel het dan regelmatig. Zie je onkruid verschijnen, trek het dan gewoon uit.

Voor private sport- en recreatieterreinen, speelterreinen en verharde terreinen groter dan 200 vierkante meter moet het onderhoud ook anders. In de eerste plaats moet het gebruik van pesticiden voorkomen worden. Als er toch bestrijding van ongewenste dieren of planten nodig is, moet dit met alternatieve methoden gebeuren. Pas als het beheer niet zonder pesticiden kan gebeuren, kan je chemische middelen pleksgewijs gebruiken.

Houd bij het ontwerp van je terrein rekening met een pesticidenvrij beheer! Ga je een tuin, terras of park aanleggen? Denk dan al in de ontwerpfase na over het onderhoud zonder pesticiden. Enkele eenvoudige richtlijnen helpen je op weg. Meer informatie vind je op www.vmm.be/zonderisgezonder.

Pesticiden hebben invloed op drinkwater

De pesticiden die je gebruikt tegen onkruid of om bladluizen te bestrijden, vervuilen onze leefomgeving. Ze dringen in de bodem en tasten het grondwater aan. Of vloeien mee met regenwater naar de riolen en in waterlopen. In waterwingebieden voor drinkwater zijn specifieke zuiveringstechnieken nodig om de pesticiden te verwijderen uit het water dat bestemd is als drinkwater. Dit brengt mogelijke risico’s mee voor onze gezondheid. Ook voor de fauna en flora is dit schadelijk.

Om het drinkwater in Vlaanderen veilig te stellen, zijn er al jaren voorwaarden voor het gebruik van pesticiden in gebieden waar drinkwater gewonnen wordt uit grondwa­ter. Die voorwaarden zijn nu verduidelijkt. Voor land- en tuinbouwactiviteiten is er de code van goede landbouwpraktijken voor gewasbeschermingsmiddelen die voorschrijft hoe pesticiden moeten worden gebruikt.

Slakken, distels en bladluizen bestrijden zonder pesticiden!

Word je tijdens de zomer geplaagd door slakken in jouw tuin? Er bestaan verschillende alternatieve bestrijdingsmethodes tegen deze ongewenste bezoekers. Zo kun je kippen en eenden inzetten om de slakken op te ruimen. Een natuurlijke vijand waarmee je slakken kunt bestrijden, is het aaltje (nematode) Phasmarhabditis hermophrodita.

En wat te doen tegen bladluizen? Goed om weten is alvast dat overbemesting planten extra aantrekkelijk maakt voor bladluizen. Deze beestjes zijn vooral uit op jonge, groeiende plantendelen. In de handel zijn natuurlijke vijanden tegen bladluizen verkrijgbaar zoals de gaasvlieg (Chrysopea carnea). Een lichte aantasting kan je ook bestrijden met een zachte zeepoplossing, of een brandnetelextract of zelfs met een krachtige waterstraal.

Een ander vaak voorkomend probleem zijn distels. De grootste boosdoener is de akkerdistel die een wortel heeft die zeer sterk vertakt. De enige bestrijdingsmethode hiervoor is intensief maaien net voor de bloei. Maar dat maaien doe je best twee keer: een eerste keer tussen eind juni en begin juli wanneer de bloemknoppen nog gesloten zijn en daarna in augustus. De plant vormt in augustus en september nog een tweede keer bloemknoppen. Het is aan te raden ook nog een keer in de winter te maaien. Preventief kun je vermijden dat aanwaaiende zaden zich kunnen vestigen door de bodem te bedekken met boomschors of houthaksel. Dit belet ook dat zaden van distels die al in de bodem zitten, kunnen kiemen.

Meer tips over tuinieren zonder pesticiden?

Ga kijken naar de bestrijdingsgids op de website de Vlaamse Milieumaatschappij.
Je vindt er praktische tips over het bestrijden van ongewenste dieren en planten, ziektes en plagen zonder pesticiden met heel wat informatie en tips om terreinen pesticidenvrij te beheren.