Bodem

Uittreksel gemeentelijk grondeninformatieregister (inventaris risicogronden)

Vanaf 1 april 2002 kan je een uittreksel vragen uit de gemeentelijke inventaris ter informatie of voor de overdracht van risicogronden, sluiting van een inrichting of stopzetting van een activiteit. De gemeentelijke inventaris wordt opgemaakt op basis van de beschikbare gegevens over vergunningen en meldingen van hinderlijke inrichtingen, aangevuld met gegevens afkomstig van openbare besturen en diensten, inbegrepen politiediensten en van instrumenterende ambtenaren. De aanvraag gebeurt met het modelaanvraagformulier, er moet telkens een recent uittreksel van het kadaster bijgevoegd worden.

Bodemattesten

Alvorens een overeenkomst te sluiten betreffende de overdracht van gronden, moet de overdrager vanaf 1 oktober 1996 bij de OVAM een bodemattest aanvragen. De bedoeling hier bestaat erin bescherming te bieden aan een potentiële koper (verwerver) van een mogelijk verontreinigde grond. Via het decreet wordt het gevaar vermeden dat een grond waar een risico aan vastzit, overgedragen wordt aan een persoon die het slachtoffer dreigt te worden van zijn eigen onwetendheid met betrekking tot de toestand van die grond.
Voor bijna iedere overdracht van gronden is een bodemattest vereist. Meer info bij:

OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 Mechelen
tel: 015 28 42 84 - fax: 015 250 32 75 - info@ovam.be

Meer weten over bodembescherming en bodemattesten?

Mazoutopslag

Overvulbeveiliging verplicht: vanaf 1 augustus 2002 moet iedere opslagtank voorzien zijn van een overvulbeveiliging.

Controle: Op 1 augustus 2003 is de limietdatum voor de eerste controle op bovengrondse reservoirs verstreken. Dus, na de vervaldatum voor de ondergrondse reservoirs op 1 augustus 2002 moeten op 1 augustus 2003 ook alle bovengrondse houders over een keuringsattest beschikken! Meer informatie over controle mazouttanken.

Buitengebruikstelling: Als een ondergrondse mazouttank niet meer gebruikt wordt, laat de Vlaamse Milieuwetgeving (VLAREM) hierover geen twijfel bestaan. Er zijn twee mogelijkheden: ofwel moet je de tank uitgraven ofwel moet je hem na reiniging opvullen met zand, schuimbeton of pu-schuim: binnen 36 maanden na buitengebruikstelling! Over één ding bestaat alvast geen twijfel: het is géén klus voor doe-het-zelvers. Gespecialiseerde firma’s zorgen voor de reiniging. Het loont steeds de moeite om enkele firma’s te contacteren omdat de prijsverschillen groot zijn. Bovendien kan je best uitsluitend werken met erkende bedrijven.

Voor vragen omtrent rationeel energiegebruik en om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwe technologieën en evoluties kan je terecht bij Informazout vzw. Zij hebben een complete telefoondienst opgericht om al je vragen met betrekking tot stookolie te behandelen. Je hebt vragen omtrent stookoliereservoirs, nieuw of bestaand? Je wenst een lijst van erkende technici of installateurs? Bel naar: 078 15 21 50 of mail naar info@informazout.be. Wil je gebruik maken van het adviespunt voor niet-dichte stookolietanks: bel naar: 078 150 145. Je hebt vragen over rationeel energiegebruik, verwarmen met mazout of je wil een gratis, persoonlijke energieberekening? Bel naar: 078 152 150 of surf naar www.informazout.be.

Veel gestelde vragen