Klachten hinder

Alle klachten over milieuzaken kan je richten aan:

Lokale Politie Voorkempen
Team leefmilieu
Vaartdijk 15
tel: 03 210 40 00

OF

Dienst Grondgebiedszaken
afdeling Milieu
Gemeentepark 1
2960 Brecht
tel: 03 660 25 63
fax: 03 313 71 69