Wolf

september 2022

De afgelopen weken zorgden de wolven regelmatig voor schadegevallen bij veehouders. Dit is geen toeval, net als in de voorbije jaren zien we rond deze periode een piek in de meldingen.
Het najaar is de periode waarin de wolvenwelpen veel voedsel nodig hebben maar nog niet zelf kunnen mee-jagen. De volwassen wolven zullen hierdoor sneller gemakkelijke prooien zoals onbeschermd vee aanvallen.

We begrijpen dat dit uiteraard voor de lokale veehouders niet fijn is en dat ook andere inwoners zich hier vragen kunnen bij stellen. Toch willen we benadrukken dat alle schadegevallen die tot op heden werden vastgesteld zich voordeden op weides die niet afgebakend werden met wolfwerende omheiningen. We willen dus graag nogmaals een oproep doen aan de veehouders om hun dieren op deze manier te beschermen. 
Zowel voor professionele als particuliere veehouders is er zowel financiële als technische ondersteuning beschikbaar. 

Er werd enkele maanden geleden een zeer uitvoerige folder gemaakt door het Agentschap voor Natuur en Bos en het Wolf Fencing Team met alle nuttige informatie.
Daarnaast werd er eveneens een instructievideo ontwikkeld. Het Wolf Fencing Team ondersteunt sowieso alle vragen van veehouders met betrekking tot het realiseren van wolfwerende omheiningen en komt ook ter plaatse. 
Hou er wel rekening mee dat er ondertussen een wachttijd geldt door de vele aanvragen.

U vindt hieronder de url's naar alle informatie:

·        Algemene informatie over wolf: https://www.natuurenbos.be/wolven 

·        Informatie over schade en preventie: https://www.natuurenbos.be/wolf/schade 

o   Infobrochure: https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/brochure_je_dieren_beschermen_tegen_de_wolf.pdf  

o   Instructievideo: https://www.youtube.com/watch?v=POSaLUnLoVw&t=3s 

o   Subsidiereglement Agentschap voor Natuur en Bos: https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/reglement_subsidie_voor_wolfwerende_maatregelen_01_06_22.pdf 

o   VLIF-steun Departement Landbouw & Visserij: https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun 

o   Wolf Fencing Team: https://www.wolffencing.be/