Vlarem milieuvergunning- en melding

Wanneer heb ik een milieuvergunning nodig?

Voor een groot aantal activiteiten, voor opslag van goederen en producten of het houden van dieren ..., moet je volgens de Vlaamse milieuwetgeving een milieuvergunning hebben of vooraf een melding doen. De vergunning- of meldingsplicht staat los van het feit of je particulier of een bedrijf bent, gaat het om particuliere of  professionele bezigheden of hobbyactiviteiten.  Naast nieuwe activiteiten moet ook elke wijziging of uitbreiding, overname of verhuizing het voorwerp uitmaken van een nieuwe milieuvergunningsaanvraag of melding. Om te weten voor welke activiteiten en inrichtingen je een milieuvergunning moet aanvragen of melding moet doen, werd in Vlarem een lijst van 'ingedeelde' activiteiten opgenomen,  ook wel rubriekenlijst of indelingslijst( genoemd  (bijlage 1 van het Vlarem I).

Hoe aanvragen?

Dossiers klasse 2 en 3 bezorg je aan het college van burgemeester en schepenen. Klasse 1 dossiers moet je rechtstreeks bij het provinciebestuur indienen.
Download formulieren. Je kan de formulieren ook ophalen bij de dienst grondgebiedszaken.
 

  • aanvraagformulier    uitgebreid dossier - inrichting klasse 1 -  2  /  7 - 10 exemplaar 
  • mededeling              kleine verandering inrichting klasse 1 - 2 /  5 exemplaren 
  • melding                    klasse 3 inrichting / 1 exemplaar
  • standaardinrichting  klasse 3 inrichting / 3 exemplaren
  • overname                 3 exemplaren