Inschrijven betaalbare bouwgronden

IGEAN dienstverlening heeft in het verleden al heel wat verkavelingen voor betaalbaar wonen in Brecht gerealiseerd. De bouwpercelen in zulke verkavelingen worden rechtstreeks aan particulieren verkocht.
In de meeste verkavelingen kiezen kopers vrij hun architect en hun aannemer. Ze kunnen dan hun woning bouwen zoals ze dat zelf willen, op voorwaarde natuurlijk dat ze de stedenbouwkundige voorschriften van de verkaveling respecteren.
In andere verkavelingen wordt er vooraf bepaald met welke aannemer(s) er zal worden gebouwd. De aannemer sluit dan een aannemingsovereenkomst af met de particulier die van IGEAN dienstverlening het bouwperceel koopt.