Inschrijven sociale koopwoningen

Sociale koopwoningen zijn woningen die beantwoorden aan alle hedendaagse eisen op vlak van energie en comfort, maar die beneden de marktwaarde verkocht worden. SBK Arro bouwt en verkoopt deze woningen in de gemeente Brecht. 

De komende jaren staan er nog heel wat nieuwe projecten op de planning. De website van SBK Arro biedt een overzicht van de lopende projecten.

Voorwaarden
Om een sociale koopwoning te verwerven, voldoe je aan de volgende voorwaarden:

 • je moet meerderjarig zijn;
 • je mag geen volle eigenaar zijn of vruchtgebruik hebben van een woning of bouwgrond. Uitzondering hierop zijn de +55 jarigen en de inschrijvingen voor de kernsteden Antwerpen of Boom;
 • je gezamenlijk netto-belastbaar inkomen van het laatst gekende aanslagjaar mag niet lager zijn dan € 8.938 en niet hoger zijn dan € 53.569 (€ 56.120 in kernstad) voor een gezin, € 35.171 (€ 37.417 in kernstad) voor een alleenstaande zonder persoon ten laste en € 39.283 (€ 41.153 in kernstad) voor een alleenstaande met een handicap zonder persoon ten laste. Dit bedrag mag met € 3.567 (€ 3.737 in kernstad) per kind / mindervalide verhoogd worden. (deze bedragen worden jaarlijks aangepast aan de index).

Procedure
Je stelt je kandidaat bij SBK Arro.
Inschrijven kan niet on-line. Dit kan enkel op hun kantoor tijdens de openingsuren of na afspraak.

Wat breng je mee?

 • het volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier. Voor gehuwden of samenwonenden moet het formulier ondertekend zijn door beide personen
 • een kopie van je laatst gekende aanslagbiljet (inkomsten 2012 / aanslagjaar 2013 of inkomsten 2011 / aanslagjaar 2012  indien dit nog niet in jouw bezit is)
 • vijftig euro (€ 50,00) cash/BC per register waarvoor je wil inschrijven
   

bijkomend indien van toepassing:

 • officiele attesten als bewijs van handicap;
 • attest onteigeningsbesluit, verklaring van ongeschikt-, onbewoonbaar-, of onaangepastheid van de huidige woning;
 • als je belastbaar inkomen lager ligt dan € 8.938 op je aanslagbiljet, maar ondertussen verhoogd is, breng je alle documenten betreffende je inkomen mee, zoals loonbrieven, uitkeringen RVA, ziekteuitkeringen, tussenkomst OCMW,  enz.

 Je dient zelf de nodige kopiën te nemen van de gevraagde documenten!