Groendak - premie aanvragen

Wat

Gemeenteraad 12 juni 2014

De gemeente voorziet een aanmoedigingspremie voor de vrijwillige plaatsing van groendaken bij particulieren. Als je voldoet aan de voorwaarden krijg je een premie van maximaal 500 euro.

Een groendak is een plat dak dat zo wordt opgebouwd dat het begroeid kan worden met planten en waar er onder die planten een waterbuffervolume voorzien is. Er bestaan momenteel twee soorten groendaken, nl. intensieve en extensieve groendaken. Extensieve groendaken met een lage begroeiing van onder meer mossen en vetplantjes, komen het vaakst voor. De aanleg van groendaken zorgt voor heel wat voordelen voor het leefmilieu maar ook voor de dakeigenaar en de omwonenden. Groendaken zijn niet alleen aantrekkelijk en mooi. Ze kunnen ingericht worden als (bijkomende) tuin en vormen zo nieuwe gebruiksruimten. Ze leveren een positieve bijdrage tot de waterhuishouding, hebben een lucht- en klimaatzuiverend effect en brengen een klimaatverbetering teweeg. Een groendak zorgt voor een langere levensduur van de dakbedekking, geluids- en thermische isolatie en brandveiligheid.

Financiële en beleidsinformatie lees je in de Beleids- en BeheersCyclus en de Beleidsverklaring

Raadpleeg het volledig reglement voor de voorwaarden.

Aanvraagformulier premie groendak