Energieaudit

In een woning kan vaak op een eenvoudige manier veel energie bespaard worden. In de eerste plaats moet worden uitgezocht waar de grote energievreters zich bevinden. Zodra die bekend zijn, kan worden gezocht naar maatregelen en oplossingen om het energieverbruik terug te schroeven. Een energieaudit geeft antwoord op de vragen waar, hoeveel en op welke manier energie in uw woning kan worden bespaard. In een energieaudit kan een onderzoek gebeuren naar het verwarmingssysteem, de isolatie van de woning, … Het Vlaams Gewest werkte een erkenningsregeling uit voor energiedeskundigen voor woningen. Zo ben je zeker dat het geleverde advies betrouwbaar is. De deskundigen werken met een verplichte computertoepassing en hebben een gespecialiseerde opleiding gevolgd om deze toepassing correct te gebruiken en een degelijk advies te kunnen geven. 

Meer info: https://www.energiesparen.be/energieaudit