Aangifte van adreswijziging

Wat

Als je verhuist, moet je je nieuwe adres binnen de 8 werkdagen aangeven bij de nieuwe gemeente, ook als je binnen dezelfde gemeente verhuist.

Voorwaarden

Je bent effectief verhuisd.

Procedure
 • Vul via bovenstaande knop 'online aanvragen' het formulier aangifte van adreswijziging in. Na verzending krijg je een bevestiging van ontvangst.
   
 • Als je je adreswijziging niet online kan doen, maak dan een afspraak via bovenstaande knop 'Afspraak maken'.
   
 • Als de adreswijziging voor het hele gezin geldt, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet. Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.
 • Bij aangifte van je adreswijziging krijg je een aanvraagformulier in verband met de gft+- en huisvuilcontainers. Let op; de huisvuilcontainer is verplicht te gebruiken, de gft+-container niet! Op het aanvraagformulier kan je aanduiden of er reeds een container (zowel gft+ en/of huisvuil) aanwezig is of niet, en of je deze graag wil omwisselen naar een ander volume.  Indien je een container wil laten leveren of omwisselen naar een ander volume, doe dit dan binnen de 30 dagen na aangifte van je adreswijziging.  Na deze termijn wordt een plaatsings- of wisselingskost van 15 euro aangerekend. Via het e-loket op deze website kan je het aanvraagformulier ook zelf invullen en doorsturen: https://www.brecht.be/e-loket/aanvraag-omwisseling-huisvuil-en-gft-container

 • Na deze controle word je ingeschreven op je nieuwe adres en dien je het adres op je identiteitskaart, je verblijfsvergunning of je KidsID te laten aanpassen (PIN- of PUK-code vereist). Hiervoor moet je een afspraak maken met de dienst burgerzaken.

 • Je mag zeker ook niet vergeten om na je adreswijziging de volgende instanties te verwittigen:

 • Je leverancier van gas, elektriciteit, (mobiele) telefonie / televisie en water
 • BPost
 • Mutualiteit / verzekering / bank
 • Werkgever / uitkeringsinstanties
 • Huisarts / ziekenhuis
 • School / kinderbijslagfonds
 • Abonnementen (dagbladen, bibliotheek, sportvereniging,...)
Wat meebrengen?
 • Bij de aangifte van adreswijziging: je identiteitskaart
 • Na de woonstcontrole door de wijkagent: je identiteitskaart met bijhorende pin-code.
Product type
Bewijs
Doelgroep
Burger
Thema
Bouwen en Wonen Burger en Overheid