Inname openbaar terrein

Als je bij een verhuis bijvoorbeeld een verhuiswagen, kraan,... op het openbaar terrein wil plaatsen, moet je hiervoor minstens 14 dagen op voorhand een aanvraag indienen. Dit kan met het online aanvraagformulier of klik daarvoor rechts op de gele knop. 

Opgelet – gewijzigde aanvraagtermijn: voor werken van grotere verkeersimpact en die op invalswegen de rijbaan innemen, vragen we vanaf 01/01/2022 zes weken op voorhand te worden ingelicht middels het aanvraagformulier op onze website.