Burenbemiddeling

Brecht is een mooie gemeente waar veel mensen samenleven. Dat leidt soms tot moeilijke situaties: luide muziek, blaffende honden, overhangende takken, de levensstijl van de buren, pesterijen... Heb je zelf al geprobeerd om hierover met je buur te praten, maar lukt het niet? Dan kan je bij de gemeente terecht voor een neutrale bemiddelaar.

Herstellen communicatie
Burenbemiddeling helpt de communicatie met je buur te herstellen, de overlast bespreekbaar te maken en samen te zoeken naar een oplossing die voor beiden aanvaardbaar is, zonder dat de politie of het vredegerecht hierbij betrokken wordt.

Voorwaarden?

 • Elke partij is (vrijwillig!) bereid om rond de tafel te gaan zitten en met elkaar te praten.
 • Burenbemiddeling treedt niet in de plaats van de politie of het gerecht.
 • Burenbemiddeling komt niet tussen wanneer de feiten strafrechtelijk zijn en al behandeld worden door een rechtbank.

Hoe gaat het in zijn werk?

 1. Wil je een bemiddelingsgesprek met je buur? Meld je aan via burenbemiddeling@brecht.be of telefonisch 03 203 20 00 (dienst integrale veiligheid) en schets het probleem.
   
 2. De coördinator onderzoekt of je in aanmerking komt voor burenbemiddeling. In gevallen van fysiek geweld of drugshinder kan dit bijvoorbeeld niet. Nadien nemen twee bemiddelaars contact met je op om een afspraak te maken.
   
 3. De bemiddelaars komen bij jou langs, zodat jij je verhaal kan vertellen. Daarna zullen de betrokken bemiddelaars contact opnemen met je buur. Wanneer hij of zij instemt, bezoeken ze ook je buur om naar zijn/haar verhaal te luisteren. De inhoud van het gesprek is en blijft vertrouwelijk. De bemiddelaar is onpartijdig en neemt een neutrale positie in.
   
 4. Er vindt een bemiddelingsgesprek plaats op ‘neutraal terrein’. Dit gesprek zal doorgaan in een lokaal van de gemeente Brecht.
   
 5. De bedoeling van deze ontmoeting is dat de buren samen zoeken naar oplossingen voor het conflict. De bemiddelaars begeleiden de communicatie. De belangrijkste doelstelling is het herstellen of verbeteren van de communicatie en de relatie tussen twee buren. De bemiddelaar zal nooit zelf een oplossing opleggen.