Wijk- en buurtverenigingen

Wijkvergaderingen

Het gemeentebestuur organiseert jaarlijks een aantal wijkvergaderingen. Bestaande actieve wijkwerkingen, maar ook geïnteresseerden, zijn welkom op deze bijeenkomsten.

Informatie uitwisselen tussen de wijkwerkingen, de gemeentelijke ambtenaren en de bevoegde schepen(en) is het doel. Elke vergadering komt 1 bepaalde thema aan bod, zoals informatie over gemeentelijke initiatieven, reglementen, subsidies, …

Wijkwerking opstarten

Organiseer je samen met de buurt een activiteit zoals een BBQ, een ontbijt, een zomerfeest, een knutselmiddag voor de kinderen, …? Tof! Als buurtcomité kan je erkend worden door de gemeente en lid worden van de cultuurraad. Zo blijf je op de hoogte van het cultureel aanbod binnen de gemeente. Wijkcomités, aangesloten bij de cultuurraad, kunnen ook gebruik maken van de gemeentelijke uitleendienst.