Woningonderzoek aanvragen

Wat

Ongeschikt of onbewoonbaar verklaren van een woning

Alle woningen in Vlaanderen die niet aan de minimale kwaliteitsnormen voor basiscomfort, veiligheid en gezondheid voldoen, kunnen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden.

Voorwaarden

Woon je in Brecht en heb je klachten over de woning die je huurt dan kan je de procedure starten om een woningonderzoek aan te vragen.

Alleen woningen of kamerwoningen die niet aan de minimale kwaliteitsnormen voldoen, kunnen ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard worden. Gebouwen of gebouwgedeelten zonder woonfunctie, zoals een fabriekspand, niet.

Procedure

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende stappen die moeten doorlopen worden in de procedure tot een eventuele ongeschikt -en onbewoonbaarverklaring.

Aangetekende brief naar eigenaar
Als je klachten hebt, kan je de verhuurder/eigenaar best een aangetekende brief versturen om hem te vragen de gebreken te herstellen, binnen een termijn van x maanden (1 of 2 maanden). Als de eigenaar de gebreken niet herstelt, kan je een woningonderzoek bij de gemeente aanvragen.

Aanvraag woningonderzoek
Ja maakt een afspraak maken bij het woonloket om een woningonderzoek aan te vragen.
Een technisch woningcontroleur neemt contact op met je op om een afspraak te maken voor een woningonderzoek. De gemeentelijke onderzoeker zal op de afgesproken datum en tijdstip een eerste inspectie uitvoeren. Op basis van dit technisch verslag wordt bepaald of de woning voldoende strafpunten heeft om het dossier over te maken aan Wonen Vlaanderen.

Woningonderzoek door onderzoeker van Wonen Vlaanderen
De provincie Antwerpen maakt met jou een afspraak voor een tweede woningonderzoek, uitgevoerd door de woninginspecteur van Wonen Vlaanderen. Dit gebeurt ongeveer 2 maanden na het eerste woningonderzoek.
Wonen Vlaanderen bezorgt aan de gemeente Brecht een verslag van het tweede woningonderzoek, met het advies van de gewestelijke ambtenaar van Wonen Vlaanderen – Wonen Antwerpen.

Afhandeling
Na ontvangst van het advies Wonen Vlaanderen nodigt de burgemeester zowel jou als de eigenaar/verhuurder uit om hun versie van het verhaal te doen.
Je zal hierover een brief ontvangen, samen met een kopie van het technische verslag,
Op basis van het advies van de gewestelijke ambtenaar en jouw verhaal en dat van de eigenaar neemt de burgemeester een beslissing. De beslissing wordt verstuurd naar jou, de eigenaar, eventuele andere huurders en Wonen Vlaanderen.

Benieuwd aan welke kwaliteitseisen een veilige en gezonde woning moet voldoen? 
De wet zegt dat iedereen recht heeft op menswaardig wonen. Een gezonde woning met een minimum aan comfort is immers een belangrijke voorwaarde voor een goede levenskwaliteit. Elke woning in Vlaanderen moet daarom voldoen aan een aantal minimumnormen op het vlak van veiligheid, gezondheid en basiscomfort. Die woningkwaliteitsnormen liggen vast in de Vlaamse Wooncode. Neem een kijkje op https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit of in de brochure.