Ondersteunende maatregelen

De overheid (zowel op federaal als gewestelijk niveau) stelt een aantal steunmaatregelen ter beschikking van startende ondernemers. Deze kunnen een financieel duwtje in de rug betekenen voor je opstart.
Het loont in ieder geval de moeite om na te gaan of je voor bepaalde vormen van steun in aanmerking komt.

Om concreet te weten te komen voor welke steunmaatregelen jij in aanmerking komt, kan je de subsidiedatabank raadplegen. Hier kan je een specifieke selectie in maken voor starters.

Het geïntegreerd loket is een project van de Vlaamse overheid, onder coördinatie van het Agentschap Ondernemen, en moet ondernemers sneller tot bij de gezochte informatie brengen. Onder de naam E-loketondernemers.be verzamelt de website informatie en gegevens van tal van verschillende instanties. Het doel is om de (kandidaat-)ondernemer zo snel mogelijk in de richting van een antwoord op zijn/haar vraag te sturen.

Naast heel wat informatie zal er op termijn ook een interactief hoofdstuk op de portaalsite te vinden zijn. In ‘Mijn Portaal’ zal elke ondernemer over een eigen profiel beschikken. Via dat profiel zal het mogelijk zijn om onder andere vergunningen, erkenningen of subsidies aan te vragen. Daarnaast zal elke ondernemer via de 'Ondernemingsfoto' zijn dossiers bij de Vlaamse overheid makkelijk kunnen opvolgen.

Met E-loketondernemers.be wil de Vlaamse overheid het ondernemerschap in Vlaanderen ondersteunen. Ondernemers komen niet meer terecht in een kluwen van gefragmenteerde informatie, maar worden via de portaalsite gericht gestuurd naar de informatie op hun maat.