Regenwaterput - premie aanvragen

Wat

Gemeenteraad 12 juni 2014

De gemeente geeft een aanmoedigingspremie voor de vrijwillige plaatsing van systemen voor hemelwaterrecuperatie en/of hemelwaterinfiltratie bij particulieren en verenigingen. Als je voldoet aan de voorwaarden krijg je een premie van maximaal 500 euro.

Water gebruikt voor spoeling van toiletten, gebruik in de tuin, schoonmaak, en andere laagwaardige toepassingen (wasmachine) hoeft niet de kwaliteit van drinkwater hebben. Met het gebruik van hemelwater wordt de mogelijkheid geschapen om minder water uit de kraan te verbruiken of op te pompen uit de grondwaterlagen; hiermee wordt het aanwenden van een schaarse grondstof op een oordeelkundige en duurzame manier beperkt en worden verdrogingsverschijnselen tegengegaan. Hemelwaterputten dienen als bufferopvang van hemelwater en verkleinen zo bij langdurige of hevige regenval de druk op het gemeentelijke rioleringsstelsel en de kans op mogelijke overstromingen en overstorten. Hemelwater moet maximaal worden afgekoppeld van de openbare riolering en in de mate van het mogelijke worden hergebruikt, opdat dit een positieve invloed zou uitoefenen op de efficiëntie en het rendement van de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Door de aanleg van infiltratievoorzieningen wordt er minder water, trager naar de oppervlaktewateren afgevoerd en worden de grondwaterreserves aangevuld.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen moeten aangelegd worden overeenkomstig de ‘code van goede praktijk’
 • (verplichte keuringen binneninstallatie (leidingwater / hemelwater) en afvoer)
 • de inhoud van de hemelwaterput moet in verhouding zijn met de aangesloten dakoppervlakte met een minimum inhoud van 5.000 liter
 • de volledige dakoppervlakte is aangesloten op de hemelwaterput
 • nuttige toepassing: het opgevangen regenwater moet hergebruikt worden met een minimale aansluiting van 1 WC of wasmachine
 • op de infiltratievoorziening moet minstens 50 m² verharde oppervlakte (dak of verharding) worden aangesloten

Opgelet!

 • de hemelwaterinstallatie of infiltratievoorziening moet aangelegd zijn na 31 december 2007
 • de toelage geldt enkel voor bestaande woningen (*), ook nieuwbouw en herbouw waar een hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening niet verplicht is overeenkomstig de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater komen in aanmerking.
 • (* een bestaande woning is een woning waarvoor een bouwvergunning werd verkregen voor 7 september 1999)
 • het volledig dakoppervlak moet aangesloten worden, enkel bij herbouw in gesloten bebouwing kan hiervan afgeweken worden (het volume van de hemelwaterput wordt wel bepaald op basis van de volledige horizontale dakoppervlakte);
 • de toelagen worden enkel uitbetaald na voorlegging van de facturen van de kosten en kan niet meer bedragen dan de eigenlijke kost

Financiële en beleidsinformatie lees je in de Beleids- en BeheersCyclus en de Beleidsverklaring

Raadpleeg het volledig reglement voor de voorwaarden.

Aanvraagformulier  premie hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening